Poniedziałek 9.00-14.00
Czwartek 12.00-17.00
Sobota 9.00-14.00